De gemeente regelt de schuldhulp

2 min read

Sinds 1 juli 2012, toen de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking is getreden, ga je voor schuldhulp naar de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening, maar de uitvoering ervan kan zijn overgedragen aan een bedrijf dat de schuldhulp regelt, zoals OXYZ de schuldhulp kan regelen voor ondernemers.

Zijn alle schulden te saneren?

Naast het feit dat niet iedereen in aanmerking komt voor schuldhulp, zijn ook niet alle schulden te saneren. Heb je een boete opgelegd gekregen of ben je veroordeeld voor een strafbaar feit en heb je daarvoor als straf een geldboete opgelegd gekregen? Het kan zijn dat die boetes niet meegenomen kunnen worden in het saneringstraject. Bij het Centraal Justitieel Incassobureau, de landelijke organisatie die alle boetes regelt, kun je een lijst met niet-saneerbare boetes opvragen.

Moeten schuldeiser meewerken?

Als er een saneringstraject wordt opgestart, zal aan de schuldeisers een aanbod worden gedaan. Dit aanbod hangt af van de afloscapaciteit van de schuldenaar. Is deze klein, omdat hij of zij bijvoorbeeld maar het minimumloon verdient of aangewezen is op een bijstandsuitkering, dan zal het percentage van het totale openstaande bedrag dat de schuldeiser terug zal krijgen, erg klein zijn. Het kan dus zijn dat een schuldeiser weigert mee te gaan in de schuldsanering. In het wettelijk saneringstraject, de WSNP, moeten de schuldeisers verplicht meewerken. De rechter spreekt de schuldsanering in dat geval uit en aan die rechterlijke uitspraak zijn de schuldeisers gebonden. Maar hoe zit dat in het minnelijk traject, waar geen rechter aan te pas komt? In de Wgs is er de mogelijkheid van een dwangakkoord. Werken één of hooguit twee schuldeisers niet mee aan het voorstel, terwijl alle anderen wel akkoord gaan? Dan kunnen die twee weigerende schuldeisers door middel van het dwangakkoord worden gedwongen akkoord te gaan.

Meer weigeraars? Dan naar de WSNP

Ketst de gemeentelijke schuldsanering af doordat er meer schuldeisers weigeren mee te werken, waardoor een dwangakkoord geen optie is? Dan zal een verwijzing naar de WSNP, de wettelijke schuldsanering, mogelijk een uitkomst zijn. Hiervoor dient een verzoek tot toelating te worden opgesteld, dat naar de rechtbank gestuurd wordt. De rechter bepaalt of een schuldenaar wordt toegelaten tot de WSNP. Dit staat in artikel 284 van de Faillissementswet. De rechter eist dat er bij de aanvraag tot toelating ook een rapport wordt meegestuurd, waardoor de rechter inzicht krijgt in het verloop van het minnelijke traject. Want waarom is dat eigenlijk niet gelukt?