Bureau  Script  Noordwijk

 

   

      Hendrik Vinkhof 47             071 3617521     info@scriptnoordwijk.nl                 

   2202 XJ  Noordwijk (ZH)           

home.
coaching.
topklas.
werk van redacteur.

Vanaf 1998 heeft Bureau Script Noordwijk duizenden manuscripten van commentaar voorzien en geredigeerd. De redacteur (Hans ter Mors, 1947) heeft besloten de activiteiten op iets kleinere schaal voort te zetten, om de wachtlijst een beetje in te korten.

Na augustus 2013 wordt poëzie niet meer in behandeling genomen.

De belangrijkste aanpassing is wel dat het voor nieuwe cliënten niet meer mogelijk is om zonder introductie een compleet manuscript in te sturen. Die introductie houdt in dat een fragment van het werk, bij voorkeur het begin, van 10 pagina’s wordt voorgelegd, waarna meestal binnen een week de beoordeling daarvan volgt. Op grond van die beoordeling kunnen auteur en redacteur besluiten of de uitvoerige analyse van het gehele script zinvol is.

Voor de lay-out van de ingezonden bestanden hanteert Bureau Script Noordwijk dezelfde richtlijnen als de uitgeverijen: een lettercorps van 12pts, met regelafstand anderhalf.

Alle genres fictie en non-fictie komen voor beoordeling in aanmerking en alle aspecten die voor publicatie van het werk van belang zijn, komen aan de orde. Het enige wat daarbij telt is de kans die het manuscript heeft op de boekenmarkt; het doet er dus niet toe of het gaat om zuiver literair werk, om een thriller, een kinderboek, om chicklit of om fantasy.

Tarieven (alle bedragen inclusief btw):

 Introductiebeoordeling van 10 pagina’s: € 40,-

 Complete analyse, met adviezen, van script tot 120 pagina’s: € 135,-

  Idem voor script van 120 tot 200 pagina’s:                             € 170,-

Voor het behandelen van werk van een grotere omvang  wordt vrijblijvend een offerte aangeboden.    

Gebleven is de mogelijkheid om samen met de redacteur een boek op te zetten; alle informatie over die vorm van begeleiding vindt u onder ‘coaching’ en onder ‘topklas’.